Koronaviruset fører til luftveissykdom (kalt covid-19) med variable symptomer fra veldig milde luftveissymptomer til meget alvorlig viruslungebetennelse. Folkehelseinstituttet har (per 31.03.20) definert enkelte grupper som har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:
  • Eldre personer (over 65 år)
  • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
  • Personer som røyker …
Vi er inne i en krevende tid og tilværelsen er snudd på hodet for de fleste av oss. Som dere sikkert vet skulle vi holdt vår Landskonferanse på Gardermoen den 24-26 april. Den er vi nødt til å utsette pga. dette koronaviruset. Som forening er vi nødt til å følge opp myndighetenes retningslinjer for å unngå …
Som en følge av smittefare ved Corona virus må ordinært årsmøte som var berammet 25.03.20 avlyses, NASPA vil sende ut innkalling til nytt årsmøte når smittesituasjonen er under kontroll Med vennlig hilsen Norsk Forening for Arvelig Spastisk Paraparese/-Ataksi (NASPA) Hovedstyret Jarle Sterner /s/leder
Fra 2020 blir Husbankens boligtilskudd et kommunalt ansvar. Ut 2019 er det en «pott» som bevilges over statsbudsjettet, og som forvaltes av Husbanken i samarbeid med kommunene. Fra 2020 blir det ingen egen bevilgning i statsbudsjettet; pengene går inn i den generelle rammen til kommunene. Da blir det opp til den enkelte kommune om de vil gi …